Menu responsywne
ikona formularza wyceny

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje:


1.

Hurtownia Artykułów do sublimacji ADS Polska, właściciel sklepu internetowego kubki-reklamowe.com.pl, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych czy teleadresowych (w tym również adresów e-mail) osobom trzecim lub innym podmiotom.


2.

ADS Polska / sklep kubki-reklamowe.com.pl gromadzi bazę informacji o swoich użytkownikach zebraną podczas składania zamówień przez użytkowników. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów realizacji zamówień przy korzystaniu ze sklepu internetowego kubki-reklamowe.com.pl.


3.

Sklep Internetowy kubki-reklamowe.com.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Klientach do minimum potrzebnego do świadczenia usług swoim Klientom na możliwie wysokim poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez ADS Polska towarach czy usługach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty e-mail. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego kubki-reklamowe.com.pl, nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji czy inną czynność wynikającą ze staranną obsługą Klienta.


4.

Wszelkie dane użytkowników, zgromadzone w bazie danych sklepu kubki-reklamowe.com.pl są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ma prawo do ich zmiany jak również żądania do zaprzestania ich wykorzystywania lub całkowitego usunięcia.


5.

ADS Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, Klientom których dane teleadresowe uzyskaliśmy poprzez z działalność sklepu kubki-reklamowe.com.pl takie jak złożenie zamówienia czy zapytanie ofertowe. Pod tym określeniem rozumiemy informacje o produktach, aktualnych promocjach i nowościach oferowanych w sklepie kubki-reklamowe.com.pl oraz inne komercyjne reklamy związane z działalnością ADS Polska / sklepu kubki-reklamowe.com.pl.


6.

Klient upoważnia ADS Polska / sklep kubki-reklamowe.com.pl do przekazania swoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail na rzecz osób trzecich (w celu dostarczenia zamówionego produktu do Klienta lub innej czynności dotyczącej obsługi Klienta i zamówienia) takim podmiotom jak firmy kurierskie lub innego rodzaju dostawcom usług świadczonych na rzecz ADS Polska związanych pośrednio lub bezpośrednio z obsługą Klienta. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu obsługi, realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez ADS Polska.


7.

Podanie danych osobowych, teleadresowych w tym adresu e-mail przez użytkownika / Klienta sklepu kubki-reklamowe.com.pl jest dobrowolne. Podanie w/w danych jest konieczne do zawarcia z ADS Polska umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego kubki-reklamowe.com.pl oraz obsługi zamówień zgodnie z polityką obsługi Klienta prowadzoną przez ADS Polska. Wszystkie informacje dotyczące Polityki prywatności oraz Regulaminu sprzedaży są ogólnie dostępne, a każdy użytkownik / Klient ma możliwość wglądu do nich na stronie sklepu kubki-reklamowe.com.pl.
Polityka dotycząca Plików Cookies

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ADS Polska, właściciela sklepu internetowego kubki-reklamowe.com.pl.


Definicje:

Administrator - oznacza ADS Polska, właściciela Sklepu Internetowego kubki-reklamowe.com.pl, adres: ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź, NIP: 7282557816, REGON: 473302370 , świadczącego usługi drogą elektroniczną który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w pod adresem internetowym www.kubki-reklamowe.com.pl.

Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną przez serwis kubki-reklamowe.com.pl.


Serwis kubki-reklamowe.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu ADS Polska z siedzibą pod adresem ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź.


Administrator serwisu wykorzystuję pliki cookies w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W obrębie serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Zasada działania Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenie użytkownika. Zasada działania Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych urządzenia użytkownika.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu kubki-reklamowe.com.pl.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem serwisu reklamodawców oraz innych partnerów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej nazywanego RODO - chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1.

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w składanym zamówieniu jest Krzysztof Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy ADS POLSKA Krzysztof Stępień, ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź, NIP:7282557816, dalej nazwana "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

-wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@adspolska.pl,

-osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo

-wysyłając list na adres: ADS POLSKA Krzysztof Stępień, ul. Graniczna 62, 93-428 Łódź.

2.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe podane w złożonym zamówieniu i przekazane w trakcie jego realizacji są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem);

b. wystawienia i przechowywania faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe);

c. informowania Państwa o zmianach w katalogu produktów i nowych wyrobach, abyśmy mogli zaprosić Państwa do zawarcia następnych umów w przyszłości; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora - promocja własnych produktów i marketing bezpośredni);

d. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

e. kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora – ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów).

3.

Jakie dane należy przekazać Administratorowi?

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy będzie niemożliwe. W zamówieniu przekazywane są dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i kontaktu z Państwem oraz wystawienia faktury VAT. Administratorowi podają Państwo swoje imię i nazwisko, firmę, adres i NIP (dane do faktury VAT), miejsce dostawy oraz kontaktowy adres e-mail lub numer telefonu.

4.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?

a. państwa zamówienie i dane w nim zawarte będą przechowywane nie dłużej, niż jest to potrzebne do wykonania umowy i przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z jej zawarcia lub wykonywania (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych);

b. faktura VAT i dane w niej wskazane będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego, czyli przez 6 lat liczonych od końca roku, w którym faktura VAT została wystawiona;

c. Administrator będzie informował Państwa o nowych produktach przez kolejny rok od dnia złożenia zamówienia;

d. w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy lub z tytułu rękojmi.

5.

Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

-przewoźnikom dostarczającym do Państwa zamówione towary,

-podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji zamówienia,

-przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny przetwarzający zamówienia i umożliwiający wystawianie faktur VAT,

-podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe

6.

Państwa uprawnienia.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

-udzielenia informacji, czy Administrator wykorzystuje Państwa dane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli uważają Państwo, że są one błędne lub niepełne,

-przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,

-usunięcia danych, które przetwarza Administrator,

-ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej wykorzystywać danych, ale powinien je wyłącznie przechowywać.

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu przysługuje także w szczególnych dla Państwa sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych celach. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień, wystarczy złożyć żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora z krótkim opisem, jakie prawo zamierzają Państwo zrealizować. Możliwość realizacji niektórych uprawnień jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

7.

Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, albo do innego właściwego organu ze względu na miejsce Państwa stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia.

8.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej.

9.

Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.

Zabezpieczenie danych.

Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.1. 1 art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).